เกี่ยวกับเรา

CIMC 10th Anniversary

บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด 
ก่อตั้งเมื่อต้นปี 2008 เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล กรุ๊ป (ประเทศจีน) และซูมิโตโม กรุ๊ป (ประเทศญี่ปุ่น)
เราเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายรถพ่วง และรถกึ่งพ่วงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการขนส่งตลอดจนให้บริการออกแบบผลิตภัณฑ์
ตามความต้องการของลูกค้าตามการรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิต ISO9001:2015 พร้อมทีมวิศวกรที่มีประสิทธิภาพคำนึงถึงความปลอดภัย
ในด้านการขนส่ง รวมทั้งบริการตรวจเช็คผลิตภัณฑ์หลังการขาย มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน

ภาระกิจ: มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในการจัดหาอุปกรณ์และบริการที่เหนือกว่าและเชื่อถือได้ สำหรับอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ของไทย

โครงข่ายธุรกิจของ CIMC

Visitors: 27,647