ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (HR Staff) 


สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

คุณสมบัติ:

► เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

► จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

► มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปี

► ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

► สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

► สามารถใช้งานโปรแกรม Word, Excel โปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

► มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทำงานเป็นทีมได้

รายละเอียดงาน:

► งานค่าจ้าง สวัสดิการ โอที เงินเดือนพนักงาน

► จัดทำเอกสารประเมินผลทดลองงาน และประเมินผลประจำปี

► งานวางแผนฝึกอบรม ลงบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมให้กับพนักงาน

► งานแรงงานสัมพันธ์ ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทฯ

► งานธุรการอื่นๆ ตามี่ได้รับมอบหมาย

 


หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC Supervisor)


สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

คุณสมบัติ:

► เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

► จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างเชื่อม เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

► สามารถใช้เครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมรถยนต์ได้ และใช้คอมพิวเตอร์ได้จะพิจารณาพิเศษ

► มีประสบการณ์ในการตรวจสอบคุณภาพไม่น้อยกว่า 3-7 ปี

► มีความรู้ทางด้าน ISO9001:2008 หรือ ISO9001:2015

► สามารถเดินทางมาทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้สะดวก

► สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หรือภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

► ผ่านการอบรมระบบคุณภาพ ISO9001/TS16949

► มีประสบการณ์ด้านตรวจรถในธุรกิจรถพ่วง รถหัวลากจะพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดงาน:

► จัดการระบบงานตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้าทั้งหมด

► ประสานงานกรณีเกิดปัญหาคุณภาพ

► จัดทำรายงานสรุปปัญหาการตรวจสอบวัตถุดิบ

► จัดประชุมปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีปัญหาร้ายแรงมีผลต่อการผลิต

► จัดระบบการตรวจสอบงานเชื่อม, งานประกอบ, งานพ่นสี,งานติดสติ๊กเกอร์

► จัดการระบบงานผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนการส่งเข้าคลัง

► จัดทำรายงานสรุปปัญหาการตรวจสอบในกระบวนการผลิต

► ดำเนินการตรวจแผนกการตรวจระบบ ISO ภายใน

► ทำสรุปรายงานระบบให้กับกรรมการผู้จัดการทราบ

► หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


วิศวกร (Engineer) 


สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

คุณสมบัติ:

► เพศชาย/หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป

► วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา Mechanical Engineer

► มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

► สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto CAD และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

► มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและประสบการณ์ด้าน Trailer Job อย่างน้อย 1 ปี

► สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง

► ถ้ามีประสบการณ์ด้านการต่อรถบรรทุกหรือรถพ่วงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

รายละเอียดงาน:

► ออกแบบและจัดการทำสเปคเกี่ยวกับงานโครงสร้างของรถ เพื่อนำเสนอขายและออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

► ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และฝ่ายขายเกี่ยวกับโครงสร้างของงานแต่ละงาน เพื่อให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า

► ทำการติดตามผล และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแบบและความต้องการของลูกค้า

► สำรวจตลาด และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

► สนับสนุนงานฝ่ายการตลาด ฝ่ายหลังการขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

 


Engineer Support 


สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารเซ็นทรัลซิตี้บางนา ชั้นที่ 17

คุณสมบัติ: 

► เพศหญิง/ชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป

► วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

► มนุษยสัมพันธ์ดีและทำงานเป็นทีมได้

► มีประสบการณ์ด้านธุรกิจขนส่ง รถพ่วง รถกึ่งพ่วง รถหัวลาก หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

► มีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา

► สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่ 

► สามารถพูดภาษาจีน หรืออังกฤษได้ พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

► สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (ครั้งคราว)

► สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

 

รายละเอียดงาน:

► ติดต่อ พบปะลูกค้า กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

► สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคให้กับฝ่ายขาย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

► รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องของโรงงานเพื่อการผลิต

► อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 


สวัสดิการบริษัทฯ:


►ประกันสังคม

►ชุดยูนิฟอร์ม

►ค่าเดินทาง

►ค่าเป้า

►ค่าอาหารกลางวัน

►เบี้ยขยันสูงสุด 1,500 บาท

►โบนัสตามผลประกอบการ

►ค่าคอมมิชชั่น (พนักงานขาย)

►ท่องเที่ยวประจำปี

►กีฬาสี

►ค่าที่พัก

►ค่าทักษะ

►ค่าฝึกอบรม

►งานเลี้ยงปีใหม่

►ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่ง)  

 วิธีการสมัคร:
► โทรนัดหมายเพื่อเข้ามากรอกใบสมัคร
► ส่งอีเมล hrdcimc.2018@gmail.comhrm.cimc.2019@gmail.com

ฝ่ายบุคคล:

โทรศัพท์: 038-650-681 มือถือ: 086-323-1742 

Visitors: 63,168